Clients & Cases

Klacht.nl

facebook

Klacht.nl is de grootste klachtensite van Nederland en ‘helpt klachten oplossen'. Enerzijds door consumenten de mogelijkheid te bieden een klacht te melden, anderzijds door bedrijven te helpen om in contact te komen met de desbetreffende klager om een oplossing te kunnen bieden. Klacht.nl heeft dus een positieve insteek en is geen anonieme klaagmuur. Klacht.nl laat zich niet uit over de inhoud van de klacht, maar biedt een platform voor een dialoog tussen consument en bedrijf.

Klik hier voor de online pressroom

Impressions : photo

Klacht.nl

Klacht.nl is de grootste klachtensite van Nederland en 'helpt klachten oplossen'. Per jaar ontvangt Klacht.nl ongeveer 100.000 klachten, waarvan een derde wordt opgelost.

 

AWINK Websolutions